Disclaimer

Onder De stem van Jeroen op deze site wordt bedoeld De stem van Jeroen te Nijmegen.

Kamer van Koophandel

De stem van Jeroen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54171407.

Inhoud

De door De stem van Jeroen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De stem van Jeroen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De stem van Jeroen en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De stem van Jeroen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door De stem van Jeroen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van De stem van Jeroen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van De stem van Jeroen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. 

De stem van Jeroen

Jeroen janssenJeroen Janssen
Stemacteur

linkedin  facebook button

M: 06 2500 3298
E: info@destemvanjeroen.nl
KVK:   54171407